KTM test ride | 250 EXC-F (2021) | GOPRO 9

3.11.2020
2 165 Näkymät

ORANGE DAY!
KTM 250 EXC-F (2021) test ride
Leader: Baloglou Alexandros
Rider: Ilias Germantzidis
position: Xanthi, Greece

FIboth